Breaking News

‘อาคม’สั่งย้ำ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-แบงก์ชาติ หาทางอุดช่องโหว่ กันหลอกลวงซ้ำคดี Forex 3D

‘อาคม’ สั่งย้ำ ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ หาทางอุดช่องโหว่ กม.สินทรัพย์-การเงิน กันฉ้อฉลซ้ำคดี Forex 3D เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีการคดโกงประชาชนในคดี Forex 3D ว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มิได้นิ่งนอนใจ และก็ได้มองในกรอบกฎหมาย ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ก็มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับในการออกมาแจ้งเตือน...